Luật pháp

Lý lịch tư pháp
Wiki

Lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng thông qua các chế…
Hoàn công
Wiki

Hoàn công

Hoàn công hay hoàn công xây dựng hay hoàn thành công trình là một thủ tục hành chính trong hoạt…
Giấy phép xây dựng
Wiki

Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước (theo mẫu mã nhất định) xác…
Hành pháp (Việt Nam)
Wiki

Hành pháp (Việt Nam)

Hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một bộ phận của quyền lực…
Bình đẳng trước pháp luật
Wiki

Bình đẳng trước pháp luật

Wikipedia tiếng Việt hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của những bài viết về luật pháp được…
Pháp chế
Wiki

Pháp chế

Pháp chế là một chế độ và trật tự pháp luật trong đó tất cả các cơ quan Nhà nước,…
Trát (văn bản)
Wiki

Trát (văn bản)

Trát hay còn gọi là giấy truyền lệnh là một hình thức văn bản của cơ quan nhà nước (cơ…
Giấy chứng nhận kết hôn
Wiki

Giấy chứng nhận kết hôn

Một giấy hôn thú năm 1883 tại Michigan Giấy chứng nhận kết hôn hay giấy đăng ký kết hôn, trước…
Chung thân
Wiki

Chung thân

Chung thân là hình phạt tù không thời hạn, thông thường được hiểu là người bị kết án (phạm nhân)…
Pháp gia
Wiki

Pháp gia

Pháp gia là một trường phái tư tưởng có mục đích tiếp cận tới cách phân tích các vấn đề…
Back to top button