Lý thuyết hệ thống

Triết học xã hội
Wiki

Triết học xã hội

Triết học xã hội là bộ môn triết học nghiên cứu về những vấn đề quan tâm trong hành vi…
Hệ thống tuyến tính
Wiki

Hệ thống tuyến tính

Hệ thống tuyến tính là một mô hình toán học của một hệ thống dựa trên việc sử dụng một…
Mạng lưới xã hội
Wiki

Mạng lưới xã hội

Bài này viết về một khái niệm lý thuyết được sử dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội và…
Điều khiển học
Wiki

Điều khiển học

Bản mẫu:Điều khiển học Điều khiển học (tiếng Anh: cybernetics) là khoa học về việc điều khiển, thu thập, truyền…
Tập hợp Mandelbrot
Wiki

Tập hợp Mandelbrot

Hình ảnh đầu tiên của tập Mandelbrot (trên mặt phẳng phức) trong dãy phóng đại với môi trường được tô…
Back to top button