Mất 1793

Charlotte Corday
Wiki

Charlotte Corday

Charlotte Corday Charlotte Corday, cô yêu cầu và được vẽ bởi Jean-Jacques Hauer, vài giờ trước khi bị hành quyết…
Jean-Paul Marat
Wiki

Jean-Paul Marat

Jean-Paul Marat (tiếng Pháp: [pɔl maʁa]; 24 tháng 5 năm 1743 – 13 tháng 7 năm 1793) là một nhà…
Nguyễn Nhạc
Wiki

Nguyễn Nhạc

Đối với các định nghĩa khác, xem Thái Đức (định hướng). Thái Đức Đế泰德帝 Hoàng đế Việt Nam Nguồn gốc…
Lê Chiêu Thống
Wiki

Lê Chiêu Thống

Lê Mẫn Đế黎愍帝 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1786 – 1789 ), khi lên ngôi lại…
Back to top button