Mật mã học

Máy tính lượng tử
Wiki

Máy tính lượng tử

Cách biểu diễn bằng Mặt cầu Bloch cho một qubit, yếu tố cơ bản trong máy tính lượng tử. Máy…
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ
Wiki

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ Hình chụp từ tàu USS “Maddox” trong vụ việc, hiển thị ba tàu ngư lôi…
Máy Enigma
Wiki

Máy Enigma

Máy Enigma Máy Enigma năm 1943 Quân Đức dùng máy Enigma trong chiến tranh Xô-Đức Máy Enigma là một loại…
Hàm băm mật mã học
Wiki

Hàm băm mật mã học

Trong ngành mật mã học, một hàm băm mật mã học (tiếng Anh: Cryptographic hash function) là một hàm băm…
Chữ ký điện tử
Wiki

Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử (tiếng Anh: electronic signature) là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh,…
Brute force
Wiki

Brute force

Máy bẻ khóa trị giá 250.000 đô la của EFF này có thể bẻ khóa được thuật toán DES trong…
Ngẫu nhiên
Wiki

Ngẫu nhiên

Ngẫu nhiên nghĩa là thiếu một khuôn mẫu hay khả năng dự báo trong các sự kiện. Sự ngẫu nhiên cho thấy…
Độ mạnh của mật khẩu
Wiki

Độ mạnh của mật khẩu

Độ mạnh của mật khẩu là một thuật ngữ để chỉ mức độ khó khăn trong việc khám phá ra…
Gậy mật mã
Wiki

Gậy mật mã

Hình ảnh một gậy mật mã Trong mật mã học, cây gậy mật mã (tiếng Anh: scytale /ˈskɪtəli/), bắt nguồn…
Zcash
Wiki

Zcash

Zcash Zcash logo Mã ISO 4217 ZEC Ngày ra đời 28 tháng 10 năm 2016; 4 năm trước (2016-10-28) Sử dụng tại…
Back to top button