Mặt trận phía Đông (Thế chiến thứ hai)

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại
Wiki

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Bài viết này nói về thuật ngữ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại’ ‘; chi tiết quân sự xin xem…
Chiến dịch Đông Phổ
Wiki

Chiến dịch Đông Phổ

Chiến dịch Đông Phổ Một phần của Mặt trận Xô-Đức trongChiến tranh thế giới thứ hai Đài kỷ niệm Xe…
Chiến tranh Xô–Đức
Wiki

Chiến tranh Xô–Đức

Chiến tranh Xô–Đức Một phần của Chiến tranh thế giới thứ hai Theo chiều kim đồng hồ từ trái sang:…
Trận Vòng cung Kursk
Wiki

Trận Vòng cung Kursk

Trận vòng cung Kursk Một phần của Chiến tranh Xô-Đức trongChiến tranh thế giới thứ hai Xe tăng Đức bị…
Chiến dịch Barbarossa
Wiki

Chiến dịch Barbarossa

Chiến dịch Barbarossa Một phần của Chiến tranh Xô-Đức trongChiến tranh thế giới thứ hai  Đức Romania Phần Lan Phát…
Trận Leningrad
Wiki

Trận Leningrad

Trận Leningrad Một phần của Chiến tranh Xô-Đức trongChiến tranh thế giới thứ hai Xe tăng KV của quân đội…
Chiến dịch phòng ngự chiến lược Leningrad
Wiki

Chiến dịch phòng ngự chiến lược Leningrad

Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 495: Không có giá trị kinh độ. Chiến dịch phòng ngự chiến lược Leningrad…
Trận Stalingrad
Wiki

Trận Stalingrad

Trận Stalingrad Một phần của Chiến tranh Xô-Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai Ngọn lửa vĩnh cửu, biểu…
Back to top button