Môn học

Thể loại:Sinh học
Wiki

Thể loại:Sinh học

Cổng thông tin Sinh học Sinh học là môn khoa học về sự sống. Nó mô tả những đặc điểm…
Thể loại:Triết học
Wiki

Thể loại:Triết học

Triết học là môn khoa học chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên…
Thể loại:Khoa học Trái Đất
Wiki

Thể loại:Khoa học Trái Đất

Khoa học Trái Đất là thuật ngữ khái quát cho những khoa học về Quả Đất. Có thể nó là…
Cơ học kết cấu
Wiki

Cơ học kết cấu

Cơ học kết cấu là một bộ môn khoa học kĩ thuật nghiên cứu về ứng xử cơ học của…
Hình học họa hình
Wiki

Hình học họa hình

Hình học họa hình, là môn học nghiên cứu cách biểu diễn các đối tượng không gian ba chiều bằng…
Thiết kế
Wiki

Thiết kế

Một bản vẽ thiết kế thời trang Thiết kế là việc tạo ra một bản vẽ hoặc quy ước nhằm…
Luật học
Wiki

Luật học

Luật Học là một thuật ngữ để chỉ chung các ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật. Một thuật…
Khoa học xã hội
Wiki

Khoa học xã hội

Khoa học xã hội bao gồm các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế…
Xã hội học
Wiki

Xã hội học

Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung, và đặc thù…
Luật so sánh
Wiki

Luật so sánh

Luật so sánh hay Luật học so sánh là một môn khoa học, một phương pháp tiếp cận nghiên cứu…
Back to top button