Nghĩa trang

Nghĩa trang
Wiki

Nghĩa trang

Nghĩa trang Hồi giáo ở Marrakech, Maroc Nghĩa trang (hay nghĩa địa, bãi tha ma) là nơi mà xác người…
Back to top button