Người Anh gốc Đức

Viktoria, Hoàng hậu Đức
Wiki

Viktoria, Hoàng hậu Đức

Victoria Vương nữ Vương thất Công chúa Hoàng gia, 1842. Họa phẩm của Kleinkind. Victoria bên phụ thân là Vương…
Vương tế Philip, Công tước xứ Edinburgh
Wiki

Vương tế Philip, Công tước xứ Edinburgh

Vương tế PhilipThân vương Philip Công tước xứ Edinburgh Ảnh năm 1992 bởi Alan Warren Vương tế của Vương quốc…
Hugh Grosvenor, Công tước thứ 7 của Westminster
Wiki

Hugh Grosvenor, Công tước thứ 7 của Westminster

Hugh Richard Louis Grosvenor, Công tước thứ 7 của Westminster 12,7 tỷ đô la Mỹ Cha mẹ Gerald Grosvenor, Công…
George V
Wiki

George V

Đối với các định nghĩa khác, xem George V (định hướng). George V Chân dung ngày đăng quang bởi Sir…
Back to top button