Người Bắc Ninh

Đặng Lân
Wiki

Đặng Lân

Đặng Lân (鄧麟) hay Đặng Mậu Lân (鄧茂麟), tục gọi cậu Trời (? – ?) là em ruột Tuyên phi Đặng…
Hoàng Quốc Việt
Wiki

Hoàng Quốc Việt

Hoàng Quốc Việt Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nhiệm kỳ 31…
Xuân Hinh
Wiki

Xuân Hinh

Xuân Hinh Xuân Hinh hoá trang làm phu xe kéo trong vở diễn nổi tiếng Người ngựa-Ngựa người Thông tin…
Vạn Hạnh
Wiki

Vạn Hạnh

Vạn Hạnh 萬行 Tôn giáo Phật giáo Đại thừa Pháp môn Thiền tông Thiền phái Tì-ni-đa-lưu-chi (thế hệ thứ 7)…
Nguyễn Tư Giản
Wiki

Nguyễn Tư Giản

Nguyễn Tư Giản (阮思僩, 1823–1890), trước có tên: Văn Phú, Địch Giản, sau mới đổi lại là Tư Giản, tự:…
Tùng Dương
Wiki

Tùng Dương

Đối với các định nghĩa khác, xem Tùng Dương (định hướng). Tùng Dương Tùng Dương tại Hà Nội,tháng 3 năm…
Hàn Thuyên
Wiki

Hàn Thuyên

Hàn Thuyên (chữ Hán: 韓詮, 1229 – ?), tên thật là Nguyễn Thuyên (阮詮), làm tới chức Thượng thư Bộ Hình…
Nguyễn Công Ngọ
Wiki

Nguyễn Công Ngọ

Nguyễn Công Ngọ Chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Kế…
Lý Thánh Tông
Wiki

Lý Thánh Tông

Lý Thánh Tông李聖宗 Hoàng đế Đại Việt (Việt Nam) Tượng Lý Thánh Tông tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hoàng…
Thế Lữ
Wiki

Thế Lữ

Thế Lữ Nghệ sĩ Nhân dân  Việt Nam Nghề nghiệp Nhà văn diễn viên kịch đạo diễn dịch giả nhà…
Back to top button