Người nhà Tần

Đào Tiềm
Wiki

Đào Tiềm

Đào Tiềm Tiếng Trung: 陶潛 Bính âm: Tao Qian Wade-Giles: T’ao Ch’ien Tự: Nguyên Lượng (元亮) Hiệu: Uyên Minh (淵明)…
Hàn vương Tín
Wiki

Hàn vương Tín

Về một vị tướng khác cùng tên và cùng thời, xem bài Hàn Tín. Hàn Vương Tín韓王信 Vua chư hầu…
Hạng Vũ
Wiki

Hạng Vũ

Sở Bá Vương楚霸王 Vua chư hầu Trung Quốc Vua nước Sở Tại vị 206 TCN – 202 TCN Tiền nhiệm…
Cao Tiệm Ly
Wiki

Cao Tiệm Ly

Cao Tiệm Ly (chữ Hán: 高漸離) là người nước Yên, một nước chư hầu ở Trung Quốc thời Chiến Quốc…
Trương Lương
Wiki

Trương Lương

Đối với các định nghĩa khác, xem Trương Lương (định hướng). Trương Lương Trương Lương, tự Tử Phòng Triều đình…
Thạch Hổ
Wiki

Thạch Hổ

Triệu Thái Tổ趙太祖 Tại vị 334 – 349 (15 năm) Tiền nhiệm Hải Dương Vương Kế nhiệm Tiếu Vương Thông…
Hạng Lương
Wiki

Hạng Lương

Hạng Lương (?-208 TCN) là tướng khởi nghĩa chống nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. Tiểu sử Hạng Lương…
Mông Điềm
Wiki

Mông Điềm

Mông Điềm (chữ Hán:蒙恬, ?-210 TCN) là tướng nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người có công mở…
Hàn vương Thành
Wiki

Hàn vương Thành

Đối với các định nghĩa khác, xem Hàn Thành. Hàn Vương Vua chư hầu Trung Hoa (chi tiết…) Vua nước…
Khoái Triệt
Wiki

Khoái Triệt

Khoái Triệt (蒯徹) là biện sĩ du thuyết cuối thời nhà Tần, đầu thời Tây Hán trong lịch sử Trung…
Back to top button