Nhà du hành vũ trụ Việt Nam

Phạm Tuân
Wiki

Phạm Tuân

Phạm Tuân Trung tướng Phạm Tuân Không quân Nhân dân Việt Nam / Phi hành gia Nghiên cứu Intercosmos Quốc…
Trịnh Hữu Châu
Wiki

Trịnh Hữu Châu

Eugene Huu-Chau TrinhTrịnh Hữu Châu NASA Payload Specialist Quốc tịch Quốc gia Việt Nam Hoa kỳ Sinh 14 tháng 9,…
Back to top button