Nhân vật Nam-Bắc triều (Trung Quốc)

Đào Tiềm
Wiki

Đào Tiềm

Đào Tiềm Tiếng Trung: 陶潛 Bính âm: Tao Qian Wade-Giles: T’ao Ch’ien Tự: Nguyên Lượng (元亮) Hiệu: Uyên Minh (淵明)…
Back to top button