Nhân vật Thủy hử

Hô Diên Chước
Wiki

Hô Diên Chước

Song Tiên Hô Duyên Chước Hô Duyên Chước – tranh Utagawa Kuniyoshi Tên Giản thể 呼延灼 Phồn thể 呼延灼 Bính…
Thi Ân
Wiki

Thi Ân

Thi Ân (施恩), ngoại hiệu là Kim Nhãn Bưu (金眼彪, “Báo mắt vàng”), đứng thứ 85 trong 108 anh hùng,…
Quách Thịnh
Wiki

Quách Thịnh

Tái Nhân Quý Quách Thịnh Quách Thịnh – tranh Utagawa Kuniyoshi Tên Giản thể 郭盛 Phồn thể 郭盛 Bính âm…
Lý Trung (Thủy hử)
Wiki

Lý Trung (Thủy hử)

Đả Hổ Tướng Lý Trung Lý Trung – tranh Utagawa Kuniyoshi Hồi 4 – thắng Chu Thông, Lý Trung được…
Tiều Cái
Wiki

Tiều Cái

Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái Tên Giản thể 晁盖 Bính âm Chao Gai Tên hiệu Thác Tháp Thiên Vương…
Trần Đạt
Wiki

Trần Đạt

Khiêu Giản Hổ Trần Đạt Trần Đạt – tranh Utagawa Kuniyoshi Tên Giản thể 陈达 Phồn thể 陳達 Bính âm…
Thạch Tú
Wiki

Thạch Tú

Biện Mệnh Tam Lang Thạch Tú Thạch Tú – tranh Utagawa Kuniyoshi Tên Giản thể 石秀 Phồn thể 石秀 Bính…
Vương Anh (Thủy hử)
Wiki

Vương Anh (Thủy hử)

Nụy Cước Hổ (矮腳虎) Vương Anh Vương Anh – tranh Utagawa Kuniyoshi Tên Giản thể 王英 Phồn thể 王英 Bính…
Tôn Nhị Nương
Wiki

Tôn Nhị Nương

Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương Tôn Nhị Nương – tranh Utagawa Kuniyoshi Tên Giản thể 孙二娘 Phồn thể 孫二娘…
Lưu Đường
Wiki

Lưu Đường

Lưu Đường Lưu Đường. Lưu Đường (chữ Hán: 劉唐; bính âm: Liú Táng) là một nhân vật hư cấu trong…
Back to top button