Những bài cần được wiki hóa

Lý thuyết ngôn ngữ lập trình
Wiki

Lý thuyết ngôn ngữ lập trình

Phép tính lambda là một hệ thống hình thức để định nghĩa hàm, ứng dụng hàm và đệ quy được…
Nguyễn Biểu
Wiki

Nguyễn Biểu

Nguyễn Biểu (chữ Hán: 阮表), ? (có tài liệu ghi là 1350[cần dẫn nguồn] – 1413), là tướng nhà Hậu Trần…
Thì hiện tại đơn
Wiki

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì…
Mào
Wiki

Mào

Bài này nói về một hiện tượng bệnh lý. Các nghĩa khác xem bài: Mào (định hướng). Mào (Latinh: crusta)…
Bảy Viễn
Wiki

Bảy Viễn

Lê Văn ViễnBảy Viễn Tập tin:Bảy Viễn 3.jpgLê Văn Viễn tức Bảy Viễn Chức vụ Tổng trấn Sài Gòn-Chợ Lớnkiêm…
Thủy sinh không xương sống
Wiki

Thủy sinh không xương sống

Thuỷ sinh không xương sống hay động vật không xương sống biển là chỉ những loài động vật không xương…
Phép thử ngẫu nhiên
Wiki

Phép thử ngẫu nhiên

Một phép thử ngẫu nhiên là một phép thử, lần thử, hay một quan sát mà có thể được lặp…
Tứ đại phát minh
Wiki

Tứ đại phát minh

Tứ đại phát minh (四大發明) của người Trung Quốc gồm la bàn, thuốc súng, nghề làm giấy và nghề in…
Nhập bào
Wiki

Nhập bào

The different types of endocytosis Nhập bào (endocytosis; endo có nghĩa là bên trong) là quá trình ngược với quá…
LZ 129 Hindenburg
Wiki

LZ 129 Hindenburg

LZ-129 Hindenburg Hindenburg tại NAS Lakehurst Type Hindenburg (lớp khí cầu) Manufacturer Luftschiffbau Zeppelin GmbH Construction number LZ129 Manufactured năm…
Back to top button