Quân đội nhân dân Việt Nam

Ma Thanh Toàn
Wiki

Ma Thanh Toàn

Ma Thanh Toàn (1944) là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.…
Cục Doanh trại, Quân đội nhân dân Việt Nam
Wiki

Cục Doanh trại, Quân đội nhân dân Việt Nam

Cục Doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam Tổng cục Hậu cần Quân kỳ Quân hiệu Quốc gia Việt…
Chính ủy
Wiki

Chính ủy

“Chính ủy” – một bức ảnh nổi tiếng của Max Alpert. Nhân vật trong bức ảnh được xác định là…
Đồng Văn Cống
Wiki

Đồng Văn Cống

Đối với các định nghĩa khác, xem Đồng Văn Cống (định hướng). Đồng Văn CốngBảy Cống Chức vụ Phó Tổng…
Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam
Wiki

Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 4 Quân đội nhân dân Việt Nam Quân kỳ Quân hiệu Chỉ huy Nguyễn Doãn Anhtừ tháng 11…
Sư đoàn 968, Quân đội nhân dân Việt Nam
Wiki

Sư đoàn 968, Quân đội nhân dân Việt Nam

Sư đoàn 968 Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 4 Quân kỳ Quốc gia Việt Nam Thành lập…
Sư đoàn 10, Quân đội nhân dân Việt Nam
Wiki

Sư đoàn 10, Quân đội nhân dân Việt Nam

Sư đoàn 10 Quân đội nhân dân Việt Nam Quân đoàn 3 Quân kỳ Chỉ huyThượng tá Hà Viết Liễntừ…
Nguyễn Long Cáng
Wiki

Nguyễn Long Cáng

Nguyễn Long Cáng Tập tin:Nguyenlongcang.jpg Chức vụ Nguyên Tư lệnh Quân khu 5 Nhiệm kỳ 3 tháng 4 năm 2015 – nay&00000000000000060000006…
Phạm Ngọc Minh
Wiki

Phạm Ngọc Minh

Phạm Ngọc Minh Chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nhiệm kỳ tháng 4…
Nguyễn Trọng Bình
Wiki

Nguyễn Trọng Bình

Nguyễn Trọng Bình Chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nhiệm kỳ 15 tháng…
Back to top button