Quản lý khóa

Chứng thực khóa công khai
Wiki

Chứng thực khóa công khai

Trong mật mã học, chứng thực khóa công khai (còn gọi là chứng thực số / chứng thực điện tử)…
Hạ tầng khóa công khai
Wiki

Hạ tầng khóa công khai

Trong mật mã học, hạ tầng khóa công khai (tiếng Anh: public key infrastructure, viết tắt PKI) là một cơ…
Nhà cung cấp chứng thực số
Wiki

Nhà cung cấp chứng thực số

Trong mật mã học, nhà cung cấp chứng thực số (tiếng Anh: certificate authority, viết tắt: CA) là thực thể…
Khóa (mật mã)
Wiki

Khóa (mật mã)

Trong mật mã học, khóa là một đoạn thông tin điều khiển hoạt động của thuật toán mật mã hóa.…
Back to top button