Quản trị nhân sự

Thuyết kỳ vọng
Wiki

Thuyết kỳ vọng

Thuyết kỳ vọng là một lý thuyết rất quan trọng trong lý thuyết quản trị nhân sự (OB), bổ sung…
Thuyết hai nhân tố
Wiki

Thuyết hai nhân tố

Thuyết hai nhân tố (Two Factor Theory hoặc Herzberg’s Boby Motivation-Hygiene Theory) được đưa ra bởi Frederick Herzberg, một nhà…
Thuyết ERG
Wiki

Thuyết ERG

Thuyết ERG do học giả Clayton Alderfer đưa ra, là một sự bổ sung, sửa đổi thành công cho lý…
Tình thầy trò
Wiki

Tình thầy trò

Tranh màu nước của William Blake có tên gọi “Age teaching youth” (Người già làm nghề gõ đầu trẻ), một…
MBO
Wiki

MBO

MBO là viết tắt của cụm từ Quản lý theo mục tiêu: (Management By Objectives – MBO). Bản chất là…
Tiền lương
Wiki

Tiền lương

So sánh tiền lương giáo viên theo bang ở Hoa Kỳ Tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập…
Quản trị nhân sự
Wiki

Quản trị nhân sự

Quản trị Nhân sự hay là Quản trị Nhân lực hoặc Quản lý Nguồn nhân lực là công tác quản…
Chủ nghĩa đa văn hóa
Wiki

Chủ nghĩa đa văn hóa

Tượng đài đa văn hóa của Francesco Perilli tại Toronto, Ontario, Canada. Bốn tác phẩm điêu khắc giống hệt nhau…
Đơn xin việc
Wiki

Đơn xin việc

Đơn xin việc là một loại giấy tờ thường được đính kèm trong bộ hồ sơ xin việc dành cho…
Kế hoạch phát triển bản thân
Wiki

Kế hoạch phát triển bản thân

Kế hoạch phát triển bản thân là một bản kế hoạch hành động dựa trên sự nhận thức, trải nghiệm,…
Back to top button