RTT

Duloxetine
Wiki

Duloxetine

Duloxetine, được bán dưới tên thương hiệu Cymbalta và các thương hiệu khác, là một loại thuốc dùng để điều…
Bệnh hồng cầu hình liềm
Wiki

Bệnh hồng cầu hình liềm

Bệnh hồng cầu hình liềm  Phủ nhận y khoa  Bệnh hồng cầu hình liềm, hay bệnh thiếu máu hồng cầu…
Linezolid
Wiki

Linezolid

Linezolid Dữ liệu lâm sàng Phát âm /lɪˈnɛzəlɪd, -ˈneɪz-/ Tên thương mại Zyvox, Zyvoxid, others AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a602004…
Carbamazepine
Wiki

Carbamazepine

Carbamazepine Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Tegretol AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a682237 Giấy phép US DailyMed: 8d409411-aa9f-4f3a-a52c-fbcb0c3ec053 Danh mục cho…
Sốt rét
Wiki

Sốt rét

Sốt rét  Phủ nhận y khoa  Sốt rét còn gọi là ngã nước là một chứng bệnh gây ra bởi…
Nhiễm trùng huyết
Wiki

Nhiễm trùng huyết

Wikipedia tiếng Việt không bảo đảm và không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và độ chính xác của…
Lidocaine
Wiki

Lidocaine

Lidocaine Dữ liệu lâm sàng Phát âm Lidocaine /ˈlaɪdəˌkeɪn/lignocaine /ˈlɪɡnəˌkeɪn/ Tên thương mại Xylocaine, khác Đồng nghĩa N-(2,6-dimethylphenyl)-N2,N2-diethylglycinamide, lignocaine (AAN…
Rifampicin
Wiki

Rifampicin

Rifampicin Các định danh Tên IUPAC (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-26-{(E)-[(4-methylpiperazin-1-yl)imino]methyl ECHA InfoCard 100.032.997  NY (what is this?)   (kiểm chứng) -6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate|image=Rifampicin structure.svg|width=275|image2=Rifampicin 3D 1i6v.png|width2=225|USAN=Rifampin…
Irinotecan
Wiki

Irinotecan

Irinotecan Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Camptosar, Campto, Onivyde, tên khác AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a608043 Danh mục…
Neostigmine
Wiki

Neostigmine

Neostigmine Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Prostigmin, Vagostigmin, tên khác AHFS/Drugs.com Chuyên khảo Dược đồ sử dụng IM,…
Back to top button