Sinh thập kỷ 1370

Jadwiga của Ba Lan
Wiki

Jadwiga của Ba Lan

Jadwiga Hình ảnh minh họa của Marcello Bacciarelli về Jadwiga dựa trên các tài liệu lịch sử và con dấu…
Hồ Nguyên Trừng
Wiki

Hồ Nguyên Trừng

Hồ Nguyên Trừng胡元澄 Hoàng tử Việt Nam (chi tiết…) Tả Tướng quốc Đại Ngu Tại vị 1400 – 1407 Thời…
Back to top button