Sơ khai chính khách Việt Nam

Trần Văn Tuấn
Wiki

Trần Văn Tuấn

Trần Văn Tuấn Chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Nhiệm kỳ 28 tháng 6 năm 2007 – 3 tháng…
Trần Việt Hùng
Wiki

Trần Việt Hùng

Trần Việt Hùng (sinh 23 tháng 11 năm 1946) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn…
Nguyễn Văn Trình (chính khách)
Wiki

Nguyễn Văn Trình (chính khách)

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Văn Trình (định hướng). Nguyễn Văn Trình Chức vụ Chủ tịch Ủy…
Ngô Đông Hải
Wiki

Ngô Đông Hải

Ngô Đông Hải Chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nhiệm kỳ 1 tháng 6 năm 2020 – nay&00000000000000010000001 năm, &000000000000005500000055…
Trương Quang Được
Wiki

Trương Quang Được

Trương Quang Được Việt Nam Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nhiệm…
Phạm Xuân Thăng
Wiki

Phạm Xuân Thăng

Phạm Xuân Thăng (sinh năm 1966) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa…
Lê Quang Hùng
Wiki

Lê Quang Hùng

Lê Quang Hùng Chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Nhiệm kỳ 16 tháng 8 năm 2014 – nay&00000000000000060000006 năm,…
Lê Hồng Anh
Wiki

Lê Hồng Anh

Lê Hồng Anh Út Anh Chức vụ Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nhiệm…
Nguyễn Ngọc Minh
Wiki

Nguyễn Ngọc Minh

GS.TS. Nguyễn Ngọc Minh sinh ngày 10/9/1917 tại Bình Đà – Bình Minh – Thanh Oai – Hà Nội, là Giáo…
Vũ Hải Triều
Wiki

Vũ Hải Triều

Vũ Hải Triều Chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an Việt Nam Vị…
Back to top button