Thân vương xứ Wales

Charles, Thân vương xứ Wales
Wiki

Charles, Thân vương xứ Wales

Thân vương xứ Wales Thân vương xứ WalesCông tước xứ EdinburghCông tước xứ CornwallCông tước xứ RothesayBá tước xứ Chester…
Edward II của Anh
Wiki

Edward II của Anh

“Edward II” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Edward II (định hướng). Edward II Hình…
George III của Liên hiệp Anh và Ireland
Wiki

George III của Liên hiệp Anh và Ireland

“George III” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem George III (định hướng). George IIIGeorge William…
Henry VIII của Anh
Wiki

Henry VIII của Anh

Henry VIII Vua Henry VIII, tranh của Hans Holbein Quốc vương của Anh và Ireland Tại vị 21 tháng 4,…
Charles II của Anh
Wiki

Charles II của Anh

Charles II Charles II trong bộ áo choàng Hiệp sĩ Garter, họa phẩm của John Michael Wright hoặc xưởng vẽ,…
George V
Wiki

George V

Đối với các định nghĩa khác, xem George V (định hướng). George V Chân dung ngày đăng quang bởi Sir…
Back to top button