Thành lập năm 1963 ở New York

Hội Kỹ sư Điện và Điện tử
Wiki

Hội Kỹ sư Điện và Điện tử

Institute of Electrical and Electronics Engineers Thành lập 1 tháng 1 năm 1963; 58 năm trước (1963-01-01) Loại Hội nghề nghiệp Mã…
Back to top button