Thành phố Slovakia

Košice
Wiki

Košice

Košice Thành phố Nhà thờ St.Elisabeth Cờ Huy hiệu Biệt danh: City of tolerance Quốc gia  Slovakia Vùng Vùng Košice…
Nitra
Wiki

Nitra

Nitra Thành phố Cờ Coat of arms Quốc gia  Slovakia Vùng Nitra Địa khu Nitra Sông Sông Nitra Cao độ…
Bratislava
Wiki

Bratislava

Bratislava Thủ đô Bratislava. Theo đồng hồ từ phía trên bên tría: Bratislava nhìn từ lâu đài Bratislava, Cổng St.…
Back to top button