Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam

Ma Thanh Toàn
Wiki

Ma Thanh Toàn

Ma Thanh Toàn (1944) là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.…
Phạm Ngọc Lan
Wiki

Phạm Ngọc Lan

Phạm Ngọc Lan Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan hợp ca với văn công tại lễ kỷ niệm 45 năm thành…
Nguyễn Xuân Sang
Wiki

Nguyễn Xuân Sang

Nguyễn Xuân Sang Chức vụ Tư lệnh Binh đoàn 15 Nhiệm kỳ 1998 – 2012 Vị trí Việt Nam Thông tin chung…
Nguyễn Sơn
Wiki

Nguyễn Sơn

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Sơn (định hướng). Nguyễn Sơn Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn Tiểu…
Hoàng Công Hàm
Wiki

Hoàng Công Hàm

Hoàng Công Hàm Chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam Kế nhiệm đương…
Phạm Minh Thắng
Wiki

Phạm Minh Thắng

Phạm Minh Thắng (sinh 13 tháng 3 năm 1960 – mất 3 tháng 10 năm 2015) là một sĩ quan…
Lê Văn Duy
Wiki

Lê Văn Duy

Lê Văn Duy là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, hiện…
Lê Công (tướng)
Wiki

Lê Công (tướng)

Đối với những người khác tên Lê Công, xin xem Lê Công (định hướng). Lê Công Chức vụ Tổng Giám…
Hoàng Thế Thiện
Wiki

Hoàng Thế Thiện

Hoàng Thế Thiện Chân dung tướng Hoàng Thế Thiện Tiểu sử Biệt danh Vị tướng Chính ủy Quốc tịch Việt…
Ngô Minh Tiến
Wiki

Ngô Minh Tiến

Ngô Minh Tiến Chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nhiệm kỳ Tháng 3…
Back to top button