Thứ trưởng Bộ Công an (Việt Nam)

Võ Viết Thanh
Wiki

Võ Viết Thanh

Võ Viết Thanh Chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nhiệm kỳ 1987 – 1991 Tiền nhiệm Trần Quyết Kế nhiệm Võ…
Lê Quốc Hùng
Wiki

Lê Quốc Hùng

Lê Quốc Hùng Chức vụ Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an Nhiệm…
Trần Việt Tân
Wiki

Trần Việt Tân

Trần Việt Tân Chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Nhiệm kỳ Tháng 10 năm 2011 – Tháng 3 năm…
Phạm Dũng
Wiki

Phạm Dũng

Phạm Dũng Chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Nhiệm kỳ 2015 – 2017 Vị trí Việt Nam Thứ trưởng…
Lê Thế Tiệm
Wiki

Lê Thế Tiệm

Lê Thế Tiệm Tập tin:Le The Tiem.jpg Chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Nhiệm kỳ 1994 – 2011 Vị…
Nguyễn Duy Ngọc
Wiki

Nguyễn Duy Ngọc

Nguyễn Duy Ngọc Chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nhiệm kỳ 3 tháng…
Bùi Quang Bền
Wiki

Bùi Quang Bền

Bùi Quang Bền Chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nhiệm kỳ 23 tháng 9 năm 2010 – 11 tháng 7…
Nguyễn Văn Sơn (thượng tướng)
Wiki

Nguyễn Văn Sơn (thượng tướng)

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Văn Sơn. Nguyễn Văn Sơn Chức vụ Thủ trưởng Cơ quan quản…
Trương Hòa Bình
Wiki

Trương Hòa Bình

Trương Hòa BìnhSáu Đạt Chức vụ Phó Thủ tướng Thường trựcChính phủ Việt Nam Nhiệm kỳ 9 tháng 4 năm…
Lê Quý Vương
Wiki

Lê Quý Vương

Lê Quý Vương Chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Nhiệm kỳ 10 tháng…
Back to top button