Thuật ngữ tiếng Latinh

Vanitas
Wiki

Vanitas

Vanitas (tiếng Latin, nghĩa là “hư vô”, “hư không”, “sắc sắc không không”) – là một thể loại hội họa…
Magnum opus
Wiki

Magnum opus

Magnum opus (số nhiều: magna opera, hoặc opus magnum / opera magna), trong tiếng La tinh có nghĩa là “kiệt…
Requiescat in pace
Wiki

Requiescat in pace

Đối với các định nghĩa khác, xem RIP. Requiescat in pace (thường được viết tắt là RIP hoặc R.I.P) là…
Alma mater
Wiki

Alma mater

Đối với các định nghĩa khác, xem Alma mater (định hướng). Tượng Alma mater phía trước thư viện Low của…
sic
Wiki

sic

Đối với các định nghĩa khác, xem SIC (định hướng). Trạng từ Latinh sic (nghĩa là “như thế”, viết đầy…
De facto
Wiki

De facto

De facto (tiếng Latinh: [deːˈfaktoː]) hay thực quyền, quyền lực thực tế, quyền thực tế là một thành ngữ trong tiếng…
Bảo tồn nội vi
Wiki

Bảo tồn nội vi

Bảo tồn nội vi (In situ) hay bảo tồn tại chỗ được hiểu là quá trình bảo tồn một loài…
De jure
Wiki

De jure

De jure (trong tiếng Latinh cổ: de iure) là một thành ngữ có nghĩa là “dựa trên luật” hay “luật…
Quo Vadis?
Wiki

Quo Vadis?

Quo Vadis? là một cụm từ tiếng Latinh có nghĩa là “Thầy đi đâu?”. Cụm từ này dùng để chỉ…
Circa
Wiki

Circa

Đối với các định nghĩa khác, xem Circa (định hướng). Circa (tiếng Latin thường viết tắt là c., ca hay…
Back to top button