Thức uống Hoa Kỳ

Coca-Cola
Wiki

Coca-Cola

Coca-Cola Phân loại Cola Hãng sản xuất Công ty Coca-Cola Quốc gia xuất xứ Hoa Kỳ Ra mắt 1886; 135 năm…
Root beer
Wiki

Root beer

Chủ đề Drink Thức uống Rễ Bia (đồ uống) Nước ngọt từ mầm lúa mạch Malta Tham khảo —end—
Back to top button