Tỉnh Diyarbakır

Diyarbakır
Wiki

Diyarbakır

Diyarbakır —  Tỉnh và Thành phố tự trị  — Trung tâm Diyarbakır Diyarbakır Vị trí ở Thổ Nhĩ Kỳ Quốc gia  Turkey…
Back to top button