Tĩnh học

Lực pháp tuyến
Wiki

Lực pháp tuyến

Trong cơ học, lực ma sát tỷ lệ thuận với lực ép bề mặt. Lực mà ảnh hưởng tới lực…
Tĩnh học
Wiki

Tĩnh học

Ví dụ về hệ đòn ở trạng thái cân bằng tĩnh. Tổng các lực và mô men đều bằng zero.…
Back to top button