Tổ chức du kích

Quân đội Syria Tự do
Wiki

Quân đội Syria Tự do

Một thành viên của FSA đang chiến đấu Lực lượng Quân đội Syria Tự do hay Lực lượng Quân đội…
Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia
Wiki

Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia

Lực lượng Vũ trang Cách mạng của Colombia Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Tham dự trong Xung đột vũ trang…
Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro
Wiki

Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro

Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro Thời gian hoạt động 1978 – nay Lãnh đạo Murad Ibrahim Mục đích…
Pathet Lào
Wiki

Pathet Lào

Pathet Lào Tham dự trong Nội chiến Lào Lá cờ của Pathet Lào Hoạt động 1950 – 1975 Lý tưởng Chủ nghĩa…
Contras
Wiki

Contras

Contras Nicaragua Tham dự trong Cách mạng Nicaragua Quân nổi dậy Contra Nicaragua Hoạt động 1979–1990 Lý tưởng Chủ nghĩa chống cộng…
Đại hội Dân tộc Phi
Wiki

Đại hội Dân tộc Phi

Đại hội Dân tộc Phi African National Congress (ANC) Viết tắt ANC Chủ tịch Cyril Ramaphosa Chủ tịch đảng Gwede…
Back to top button