Trang sử dụng liên kết tự động RFC

UTF-8
Wiki

UTF-8

UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format – Định dạng chuyển đổi Unicode 8-bit) là một bộ mã hóa ký tự với…
URI
Wiki

URI

Sơ đồ Euler biểu diễn URI hoặc là một định vị tài nguyên thống nhất (URL), hoặc một tên tài…
VIQR
Wiki

VIQR

VIQR (viết tắt của tiếng Anh Vietnamese Quoted-Readable) là một quy ước để viết chữ tiếng Việt dùng bảng mã…
.org
Wiki

.org

Đối với phần mở rộng của file.org, xem Org-mode. .org Ra đời 1 tháng 1 năm 1985; 36 năm trước (1985-01-01) Loại…
ISSN
Wiki

ISSN

ISSN được mã hóa trên mã vạch EAN-13 kèm sequence variant là 0 và số kỳ (issue) là 5 Mã…
DHCP
Wiki

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động máy chủ) là một giao thức cho phép cấp…
Tên miền
Wiki

Tên miền

Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng…
Giao thức Kerberos
Wiki

Giao thức Kerberos

Kerberos là một giao thức mật mã dùng để xác thực trong các mạng máy tính hoạt động trên những…
Trivial File Transfer Protocol
Wiki

Trivial File Transfer Protocol

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) là một giao thức truyền tập tin đơn giản theo bước, cho phép một khách…
localhost
Wiki

localhost

Trong mạng máy tính, localhost hay hostname có nghĩa là máy tính này. Nó được sử dụng để truy cập…
Back to top button