Triết học luật pháp

Công lý
Wiki

Công lý

Đối với các định nghĩa khác, xem Công Lý. Nữ thần Công lý mô tả công lý bằng ba biểu…
Nguyên tắc vàng
Wiki

Nguyên tắc vàng

Nguyên tắc vàng là nguyên tắc đối xử với người khác như bạn muốn được đối xử. Đó là một…
Quyền lực phân lập
Wiki

Quyền lực phân lập

Tại một số quốc gia, phân lập quyền lực (separation of powers) là việc quyền lực của nhà nước được…
Bất công
Wiki

Bất công

Bất công (Không công bằng) là một tình trạng hay là cảm nhận liên quan đến việc bị đối xử…
Luật học
Wiki

Luật học

Luật Học là một thuật ngữ để chỉ chung các ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật. Một thuật…
Chủ nghĩa thực chứng
Wiki

Chủ nghĩa thực chứng

Chủ nghĩa thực chứng là một khuynh hướng nhận thức luận của triết học và xã hội học cho rằng…
Back to top button