Trừ tà

Trừ tà
Wiki

Trừ tà

Tranh vẽ của Goya: Saint Francis Borgia thực hiện nghi thức trừ tà,  Trừ tà, trục vong hay trừ quỷ…
Back to top button