Vận động viên cờ vây Hàn Quốc

Lee Changho
Wiki

Lee Changho

Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Lee. Lee Changho Lee Chang-ho (left) against Alexandre Dinerchtein Tên đầy…
Lee Sedol
Wiki

Lee Sedol

Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Lee. Lee Sedol Hàn Quốc Sư phụ Kweon Kab-yong Lên chuyên…
Back to top button