Văn học Việt Nam thời Mạc

Ô Châu cận lục
Wiki

Ô Châu cận lục

Ô Châu cận lục (chữ Hán: 烏州近錄, có nghĩa “ghi chép về Ô Châu gần đây”) do Dương Văn An…
Bạch Vân quốc ngữ thi tập
Wiki

Bạch Vân quốc ngữ thi tập

Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Hán Nôm: 白雲國語詩集 (Bạch Vân quốc ngữ thi tập)) là tên gọi phổ biến…
Bạch Vân am thi tập
Wiki

Bạch Vân am thi tập

Bạch Vân am thi tập (白雲庵詩集, hiểu theo nghĩa nôm na là “tập thơ viết từ am Mây Trắng”) là…
Back to top button