Việt Nam 1945

Tuyên cáo Việt Nam độc lập
Wiki

Tuyên cáo Việt Nam độc lập

Đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập” Tem in hình cờ long tinh và con số “11.3.45” cùng hàng…
Nam Bộ kháng chiến
Wiki

Nam Bộ kháng chiến

Nam Bộ kháng chiến Một phần của Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Lạnh Thời gian 13 tháng 9…
Chiếu thoái vị của Bảo Đại
Wiki

Chiếu thoái vị của Bảo Đại

Bản Chiếu thoái vị của Bảo Đại công bố ngày 25 tháng 8 năm 1945 chính thức chấm dứt Nhà…
Chiến dịch Đông Dương (1945)
Wiki

Chiến dịch Đông Dương (1945)

Nhật đảo chính Pháp Một phần của Mặt trận Đông Nam Á trong Thế Chiến thứ Hai thuộc Chiến tranh…
Ngày Quốc khánh (Việt Nam)
Wiki

Ngày Quốc khánh (Việt Nam)

Ngày Quốc khánh Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba…
Back to top button