Võ tướng nhà Hồ

Hồ Nguyên Trừng
Wiki

Hồ Nguyên Trừng

Hồ Nguyên Trừng胡元澄 Hoàng tử Việt Nam (chi tiết…) Tả Tướng quốc Đại Ngu Tại vị 1400 – 1407 Thời…
Back to top button