Vũ khí cảnh sát

Franchi SPAS-12
Wiki

Franchi SPAS-12

Franchi SPAS-12 Shotgun Franchi SPAS-12 với báng gấp. Loại Shotgun Nơi chế tạo  Ý Lược sử hoạt động Phục vụ…
M1 Carbine
Wiki

M1 Carbine

M1 Carbine M1 Carbine Loại Súng cạc-bin Nơi chế tạo  Hoa Kỳ Lược sử hoạt động Phục vụ 1942 –…
MAC-10
Wiki

MAC-10

“Mac 10” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Mac 10 (định hướng). Ingram MAC-10 MAC-10…
ArmaLite AR-18
Wiki

ArmaLite AR-18

ArmaLite AR-18 ArmaLite AR-18 Loại súng trường tự động (AR-18)súng trường bán tự động (AR-180) Nơi chế tạo Mỹ Lược…
Benelli M4
Wiki

Benelli M4

Benelli M4 Super 90 (M1014) Benelli M4 Super 90 Loại Shotgun bán tự động Nơi chế tạo  Ý Lược sử…
Remington Model 870
Wiki

Remington Model 870

“Remington 870” và “M870” đổi hướng đến đây. Về các cách dùng khác, xem Remington 870 (định hướng). Remington 870…
Armsel Striker
Wiki

Armsel Striker

Armsel Striker Loại Shotgun ổ xoay Nơi chế tạo  Nam Phi Lược sử hoạt động Sử dụng bởi  Nam Phi…
Lee-Enfield
Wiki

Lee-Enfield

Lee-Enfield Súng trường Lee-Enfield No.1 Mk III. Loại Súng trường Súng trường chiến đấu Súng bắn tỉa Nơi chế tạo…
Beretta 92
Wiki

Beretta 92

Beretta 92  Italy Lược sử hoạt động Sử dụng bởi  Ý  Hoa Kỳ(M9)  Pháp(92G) Lược sử chế tạo Nhà sản…
FN P90
Wiki

FN P90

P90 Loại Súng tiểu liên Nơi chế tạo  Bỉ Lược sử hoạt động Phục vụ 1991 – Nay Cuộc chiến…
Back to top button