Vương tộc Windsor

Công chúa Charlotte xứ Cambridge
Wiki

Công chúa Charlotte xứ Cambridge

Công chúa Charlotte Công chúa Charlotte xứ Cambridge HM Nữ vương HRH Thân vương xứ WalesHRH Công tước phu nhân…
Camilla, Công tước phu nhân xứ Cornwall
Wiki

Camilla, Công tước phu nhân xứ Cornwall

Camilla Vương phi xứ WalesCông tước phu nhân xứ CornwallCông tước phu nhân xứ Rothesay Nữ Công tước xứ Cornwall…
Charles, Thân vương xứ Wales
Wiki

Charles, Thân vương xứ Wales

Thân vương xứ Wales Thân vương xứ WalesCông tước xứ EdinburghCông tước xứ CornwallCông tước xứ RothesayBá tước xứ Chester…
Hoàng tử Louis xứ Cambridge
Wiki

Hoàng tử Louis xứ Cambridge

Vương tằng tôn Louis xứ Cambridge Vương tằng tôn Louis Thông tin chung Tên đầy đủ Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor…
Vương tế Philip, Công tước xứ Edinburgh
Wiki

Vương tế Philip, Công tước xứ Edinburgh

Vương tế PhilipThân vương Philip Công tước xứ Edinburgh Ảnh năm 1992 bởi Alan Warren Vương tế của Vương quốc…
Công chúa Beatrice xứ York
Wiki

Công chúa Beatrice xứ York

Vương tôn nữ Beatrice xứ York Vương tôn nữ Beatrice vào tháng 6 năm 2013 Thông tin chung Tên đầy…
Mary, Công chúa Hoàng gia và Bá tước phu nhân xứ Harewood
Wiki

Mary, Công chúa Hoàng gia và Bá tước phu nhân xứ Harewood

Mary, Princess Royal và Bà Bá tước xứ Harewood (Victoria Alexandra Alice Mary; 25 tháng 4 năm 1897 – 28…
Vương tử Harry, Công tước xứ Sussex
Wiki

Vương tử Harry, Công tước xứ Sussex

Vương tử Harry Công tước xứ Sussex Bá tước xứ Dumbarton Vương tử Harry năm 2017. Công tước xứ Sussex…
George VI của Anh
Wiki

George VI của Anh

Đối với các định nghĩa khác, xem George VI (định hướng). George VI Vua Anh và các thuộc địa Chân…
Catherine, Công tước phu nhân xứ Cambridge
Wiki

Catherine, Công tước phu nhân xứ Cambridge

Catherine Công tước phu nhân xứ Cambridge Công tước phu nhân xứ Cambridge vào năm 2019. Thông tin chung Phối…
Back to top button