Xung đột năm 1260

Trận Ain Jalut
Wiki

Trận Ain Jalut

Trận Ain Jalut Một phần của Mông Cổ đột kích vào Palestine Thời gian 3 tháng 9, 1260 Địa điểm…
Back to top button