Xung đột năm 1943

Mặt trận Bắc Phi
Wiki

Mặt trận Bắc Phi

Mặt trận Bắc Phi Một phần của Chiến trường châu Phi trongChiến tranh thế giới thứ hai Xe tăng Crusader…
Chiến dịch Guadalcanal
Wiki

Chiến dịch Guadalcanal

Chiến dịch Guadalcanal Một phần của Chiến tranh Thái Bình Dương thuộc Chiến tranh thế giới thứ hai Tháng 11…
Chiến tranh Xô–Đức
Wiki

Chiến tranh Xô–Đức

Chiến tranh Xô–Đức Một phần của Chiến tranh thế giới thứ hai Theo chiều kim đồng hồ từ trái sang:…
Trận Vòng cung Kursk
Wiki

Trận Vòng cung Kursk

Trận vòng cung Kursk Một phần của Chiến tranh Xô-Đức trongChiến tranh thế giới thứ hai Xe tăng Đức bị…
Trận Leningrad
Wiki

Trận Leningrad

Trận Leningrad Một phần của Chiến tranh Xô-Đức trongChiến tranh thế giới thứ hai Xe tăng KV của quân đội…
Chiến tranh Trung–Nhật
Wiki

Chiến tranh Trung–Nhật

Bài này về cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc thời kỳ 1937–1945. Về cuộc chiến tranh giữa…
Trận Prokhorovka
Wiki

Trận Prokhorovka

Trận Prokhorovka Một phần của Trận Vòng cung Kursk trongChiến tranh thế giới thứ hai Xe tăng Đức bị bắn…
Trận Stalingrad
Wiki

Trận Stalingrad

Trận Stalingrad Một phần của Chiến tranh Xô-Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai Ngọn lửa vĩnh cửu, biểu…
Back to top button