Wiki

Trừ tà


Tranh vẽ của Goya: Saint Francis Borgia thực hiện nghi thức trừ tà, 

Trừ tà, trục vong hay trừ quỷ là việc thực hành tôn giáo hoặc tâm linh nhằm xua đuổi ác quỷ, thanh trừng hoặc giải phóng các thực thể tâm linh khác ra khỏi một người hoặc một khu vực, những người này được tin là bị nhập hồn. Tùy thuộc vào niềm tin tinh thần của người trừ tà, điều này có thể được thực hiện bằng cách làm cho thực thể nói lời thề, thực hiện một nghi thức phức tạp, hoặc chỉ đơn giản bằng cách ra lệnh cho ma quỷ đi khỏi với việc nhắc đến tên của một vị thần có quyền lực cao hơn. Việc này có nguồn gốc cổ xưa và là một phần của hệ thống tín ngưỡng của nhiều nền văn hoá và tôn giáo.

Các yêu cầu và thực hành phép trừ tà đã bắt đầu suy giảm ở Hoa Kỳ vào thế kỷ 18 và hiếm khi xảy ra cho đến nửa sau của thế kỷ 20 khi có sự gia tăng mạnh mẽ việc này do sự chú ý của các phương tiện truyền thông tăng mạnh khi có việc trừ tà diễn ra. Đã có “sự gia tăng 50% số lượng các phép trừ tà được thực hiện giữa những năm đầu 1960 cho tới giữa những năm 1970”.

Tham khảo


Đọc thêm


 • Gabriele Amorth. (1999). An Exorcist Tells His Story. San Francisco: Ignatius Press.
 • Barry Beyerstein. (1995). Dissociative States: Possession and Exorcism. In Gordon Stein (ed.). The Encyclopedia of the Paranormal. Prometheus Books. pp. 544–52. ISBN 1-57392-021-5
 • Michael W. Cuneo, American Exorcism: Expelling Demons in the Land of Plenty, Doubleday. 2001. ISBN 0-385-50176-5. Sociological account.
 • David M. Kiely và Christina McKenna. (2007). The Dark Sacrament: True Stories of Modern-Day Demon Possession and Exorcism. HarperOne. ISBN 0-06-123816-3
 • Malachi Martin. (1976). Hostage to the Devil: The Possession and Exorcism of Five Living Americans. ISBN 0-06-065337-X
 • Josephine McCarthy. (2010). The Exorcists Handbook. Golem Media Publishers. ISBN 978-1-933993-91-1
 • Girolamo Menghi, Gaetano Paxia. (2002). The Devil’s Scourge – Exorcism during the Italian Renaissance. Weiser Books.
 • M. Scott Peck. (2005). Glimpses of the Devil: A Psychiatrist’s Personal Accounts of Possession, Exorcism, and Redemption.
 • Kazuhiro Tajima-Pozo et al. (2011). “Practicing exorcism in schizophrenia”. Case Reports.
 • Frederick M. Smith. (2006). The Self Possessed: Deity and Spirit Possession in South Asian Literature and Civilization. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-13748-6
 • William Trethowan. (1976). “Exorcism: A Psychiatric Viewpoint”. Journal of Medical Ethics 2: 127–37.
 • Walter F. Williams. (2000). Encyclopedia of Pseudoscience: From Alien Abductions to Zone Therapy. Fitzroy Dearborn. pp. 103–04
 • Catechism of the Catholic Church, nn. 391–95; 407.409.414.
 • Augustin Calmet (1751) “Treatise on the Apparitions of Spirits and on Vampires or Revenants: of Hungary, Moravia, et al. The Complete Volumes I & II. 2016 ISBN 978-1-5331-4568-0

Liên kết ngoài


 • “Exorcism: Facts and Fiction About Demonic Possession” by Benjamin Radford.
 • “An Evening with an Exorcist,” a talk given by Fr. Thomas J. Euteneuer* Catholic Exorcism – Web Site Lưu trữ 2010-11-19 tại Wayback Machine
 • Bobby Jindal. BEATING A DEMON: Physical Dimensions of Spiritual Warfare. (New Oxford Review, December 1994)
 • Trừ tà  “Exorcism” . Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913.
 • “Exorcism” . Encyclopædia Britannica (ấn bản 11). 1911.
 • Jewish Encyclopedia: Exorcism
 • Diocese of Worcester webpages on Ministry of Deliverance Anglican View
 • Exorcism in the Orthodox Church
 • The Catholic Prayer of Exorcism in Latin

—end—

Back to top button