Wiki

Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ

Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ
Hình bản Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳtừ Cục Quản trị Kỷ lục và Văn khố Quốc gia Hoa Kỳ
Được viết 1791
Nơi lưu giữ Cục Quản trị Kỷ lục và Văn khố Quốc gia
Tác giả James Madison
Mục đích Một bản đạo luật nhân quyền của Hoa Kỳ

Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ là 10 tu chính án đầu tiên cho Hiến pháp Hoa Kỳ. Các tu chính án này đã được James Madison đưa ra trong một loạt các tu chính án hiến pháp vào năm 1789 tại Đại hội thứ nhất. Mười tu chính án này đã được phê chuẩn và trở thành Đạo luật Nhân quyền (hay Mười điều khoản về nhân quyền của Hiến pháp Mỹ) vào năm 1791. Các tu chính án này hạn chế quyền lực của Chính phủ liên bang, bảo vệ quyền của tất cả công dân, những người sinh sống và khách trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong các quyền được liệt kê mà các tu chính án này đảm bảo có: tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do tôn giáo; quyền được mang vũ khí của người dân; tự do hội họp; tự do kiến nghị; và các quyền không bị lục soát và tịch thu vô lý; không bị hình phạt tàn bạo và bất bình thường; và tự buộc tội do bị ép buộc. Tuyên ngôn nhân quyền cũng hạn chế quyền của Quốc hội bằng cách cấm Quốc hội ban hành luật về thành lập tôn giáo và bằng cách cấm Chính phủ liên bang tước quyền sống, quyền tự do hay tài sản của bất cứ người nào mà không thông qua tố tụng pháp luật.

Xem thêm


 • Nhân quyền tại Hoa Kỳ

Chú thích


Tham khảo


 • Irving Brant; The Bill of Rights: Its Origin and Meaning (1965) online version
 • Ronald Hoffman and Peter J. Albert, eds. The Bill of Rights: Government Proscribed. University Press of Virginia for the United States Capitol Historical Society, 1997. 463 pp. ISBN 0-8139-1759-X essays by scholars
 • Kathleen Krull. A Kid’s Guide to America’s Bill of Rights (1999), 224 pp
 • Robert Allen Rutland; The Birth of the Bill of Rights, 1776–1791 University of North Carolina Press, (1955) online
 • Schwartz, Bernard, Roots of the Bill of Rights, New York: Chelsea House: distributed by Scribner, 1980. Five volume paperback edition of the two volume The Bill of Rights: a Documentary History, published in by Chelsea House in 1971.
 • Spaeth, Harold J.; and Smith, Edward C. (1991). HarperCollins College Outline: The Constitution of the United States (13th ed.). New York: HarperCollins. ISBN 0-06-467105-4.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)

 • Labunski, Richard. James Madison and the Struggle for the Bill of Rights (2008)

Liên kết ngoài


Trang web Chính phủ Hoa Kỳ

 • National Archives: The full text of the United States Bill of Rights
 • Our Documents: OurDocuments.gov
 • Library of Congress: Bill of Rights and related resources
 • Footnote.com (partners with the National Archives): Online viewer with High-resolution image of the original document

Tư liệu liên quan

 • Alexander Hamilton, Federalist, no. 84, 575–81, on opposition to the Bill of Rights
 • Madison’s June 1789 speech, “Amending the Constitution to include a Bill of Rights.”
 • United States Bill of Rights tại Dự án Gutenberg

Tư liệu lịch sử và phân tích

 • Examining the American Bill of Rights Using the Ethic of Justice Lưu trữ 2010-07-02 tại Wayback Machine
 • An argument by Amherst College Professor Hadley Arkes, arguing against the Bill of Rights Lưu trữ 2010-12-01 tại Wayback Machine
 • Bill of Rights Explained Lưu trữ 2011-05-15 tại Wayback Machine

—end—

Back to top button