Wiki

Viking 1

Tàu quỹ đạo Viking 1
Tàu quỹ đạo Viking
Tổ chức NASA
Nhà thầu chính JPL
Kiểu nhiệm vụ Tàu quỹ đạo
Vệ tinh của Sao Hỏa
Ngày lên quỹ đạo 19 tháng 6 năm 1976
Ngày phóng 20 tháng 8 năm 1975 21:22 UTC
Tàu phóng Titan IIIE/Centaur
Thời gian phi vụ 20 tháng 8 năm 1975 21:22 UTC
Bản mẫu:Tuổi in days days, Bản mẫu:Tuổi in sols sols
NSSDC ID 1975-075A
Trang chủ Viking Project Information
Khối lượng 883 kg
Công suất 620 W
Thông số quỹ đạo
Độ lệch 0,882213138
Độ nghiêng 39,3°
Chu kỳ quỹ đạo 47,26 h
Viễn điểm quỹ đạo 56000 km
Cận điểm quỹ đạo 320 km
Thiết bị đổ bộ Viking 1
Mô hình thiết bị đổ bộ Viking
Tổ chức NASA
Nhà thầu chính Martin Marietta
Kiểu nhiệm vụ Thiết bị đổ bộ
Ngày phóng ngày 20 tháng 8 năm 1975 21:22 UTC
Tàu phóng Titan IIIE/Centaur
Thời gian phi vụ 20 tháng 7 năm 1976 (landing) to ngày 13 tháng 11 năm 1982 11:53 UTC
Bản mẫu:Tuổi in days days, Bản mẫu:Tuổi in sols sols
NSSDC ID 1975-075C
Trang chủ Viking Project Information
Khối lượng 572 kg
Công suất 70 W

Viking 1 là một trong hai tàu không gian đầu tiên (cùng với Viking 2) được gửi tới Sao Hỏa trong chương trình Viking của NASA. Nó cũng thả thiết bị đổ bộ thành công đầu tiên xuống Sao Hỏa và thiết bị đã thực hiện thành công nhiệm vụ của nó, và giữ kỷ lục là thiết bị hoạt động lâu nhất trên bề mặt Sao Hỏa với Bản mẫu:Tuổi in days ngày Trái Đất (từ lúc đổ bộ cho tới khi kết thúc hoạt động) hay 2245 ngày Sao Hỏa cho tới khi kỷ lục bị phá vỡ bởi robot tự hành Opportunity vào ngày 19 tháng 5 năm 2010.

Xem thêm


  • Thám hiểm Sao Hỏa
  • Thám hiểm không gian
  • Chương trình Viking
  • Viking 2

Tham khảo


Liên kết ngoài


  • Viking 1 Mission Profile Lưu trữ 2006-10-02 tại Wayback Machine by NASA’s Solar System Exploration
  • Image – Viking 1 Approaches Mars

—end—

Back to top button