Wiki

Võ Văn Dũng

Võ Văn Dũng có thể là:

  • Vũ Văn Dũng – một trong những tướng lĩnh trung thành cuối cùng đã chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của vương triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam.
  • Võ Văn Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương hiện nay.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Võ Văn Dũng.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button