Wiki

Clinker

Clinker là sản phẩm nung thiêu kết ở 1450 độ C của đá vôi – đất sét, vỏ sò và một số phụ gia điều chỉnh hệ số như quặng sắt, boxit, cát….

Thành phần và phân loại


-Thành phần hóa học chủ yếu của phối liệu gồm 04 oxit chính như: CaO (từ đá vôi), và SiO2, Fe2O3, Al2O3 (từ đất sét) nếu thiếu sẽ được bổ sung bằng các phụ gia điều chỉnh kể trên.

– 04 oxit chính trong phối liệu khi nung đến 1450 độ C sẽ phản ứng với nhau tạo thành 4 khoáng chính trong clinker C3S (3CaO. SiO2); C2S(2Cao.SiO2); C3A (3CaO.Al2O3); C4AF (4CaO. Al2O3. Fe2O3)

Các khoáng chất này có cấu trúc tinh thể khác nhau và quyết định đến tính chất của clinker
Chất lượng của clinker sẽ quyết định tính chất của xi măng. Thành phần tổng quát của clinker:

       CaO = 62 - 68 %
       SiO2 = 21 - 24 %
       Al2O3 = 4 - 8 %
       Fe2O3 = 2 - 5%

Ngoài ra còn có một số các oxit khác ở hàm lượng nhỏ: MgO, Na2O, K2O (Hàm lượng MgO <=5%, tổng hàm lượng kiềm không vượt quá 2%,các loại nguyên liệu để làm xi măng đá vôi chuyên dùng,đất sét,vỏ sò nhưng vì tài nguyên này ít nên ít dùng.

Tham khảo


—end—

Back to top button