Ngoài các dịch vụ về quay phim và chụp hình gia đình, MOC Media còn có các dịch vụ khác như:


Mọi thông tin liên hệ:

Dịch vụ quay phim – chụp hình phóng sự cưới MOC Media  

Địa chỉ: 21A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 TPHCM

Số điện thoại: 093 606 03 68 – 0933 829 407

Email:  info.finalmocmedia@gmail.com