Bài hát năm 1969

Đàn sếu (bài hát)
Wiki

Đàn sếu (bài hát)

“Đàn sếu (Журавли)” Bài hát của Mark Bernes Công bố 1698 Phát hành 1968 Sáng tác Rasul Gamzatov Soạn nhạc…
Sweet Caroline
Wiki

Sweet Caroline

“Sweet Caroline” Đĩa đơn của Neil Diamondtừ album Sweet Caroline Phát hành 28 tháng 6 năm 1969 Thể loại Pop Thời lượng 3:21…
Come Together
Wiki

Come Together

“Come Together” Đĩa đơn của The Beatlestừ album Abbey Road Mặt A “Something” Phát hành 6 tháng 10 năm 1969 (Hoa Kỳ)…
Let It Be (bài hát)
Wiki

Let It Be (bài hát)

“Let It Be” Đĩa đơn của The Beatles Mặt B “You Know My Name (Look Up the Number)” Phát hành 6 tháng…
Across the Universe
Wiki

Across the Universe

“Across the Universe” Bài hát của the Beatles từ album No One’s Gonna Change Our World Phát hành 12 tháng…
Back to top button