Bài hát năm 1970

Layla
Wiki

Layla

“Layla” Đĩa đơn của Derek and the Dominostừ album Layla and Other Assorted Love Songs Phát hành Nguyên gốc vào năm…
Take Me Home, Country Roads
Wiki

Take Me Home, Country Roads

“Take Me Home, Country Roads” “Bìa của Take Me Home, Country Roads” Bài hát của John Denver từ album Poems,…
Across the Universe
Wiki

Across the Universe

“Across the Universe” Bài hát của the Beatles từ album No One’s Gonna Change Our World Phát hành 12 tháng…
Back to top button