Bài hát sản xuất bởi George Martin

Ob-La-Di, Ob-La-Da
Wiki

Ob-La-Di, Ob-La-Da

“Ob-La-Di, Ob-La-Da” Đĩa đơn của The Beatlestừ album The Beatles Mặt B “I Will” (Philippines)“While My Guitar Gently Weeps” (tại các…
Strawberry Fields Forever
Wiki

Strawberry Fields Forever

“Strawberry Fields Forever” Đĩa đơn của The Beatles Mặt A “Penny Lane” Phát hành 13 tháng 2 năm 1967 (US)17 tháng 2…
In My Life
Wiki

In My Life

“In My Life” Bài hát của The Beatles từ album Rubber Soul Phát hành 3 tháng 12 năm 1965 Thu…
Helter Skelter
Wiki

Helter Skelter

Đối với các định nghĩa khác, xem Helter Skelter (định hướng). “Helter Skelter” Bài hát của The Beatles từ album…
All You Need Is Love
Wiki

All You Need Is Love

Bài này viết về bài hát của The Beatles. Đối với các định nghĩa khác, xem All You Need Is…
Hello, Goodbye
Wiki

Hello, Goodbye

“Hello, Goodbye” Đĩa đơn của The Beatles Mặt B “I Am the Walrus” Phát hành 24 tháng 11 năm 1967 (UK)27 tháng…
Let It Be (bài hát)
Wiki

Let It Be (bài hát)

“Let It Be” Đĩa đơn của The Beatles Mặt B “You Know My Name (Look Up the Number)” Phát hành 6 tháng…
Across the Universe
Wiki

Across the Universe

“Across the Universe” Bài hát của the Beatles từ album No One’s Gonna Change Our World Phát hành 12 tháng…
Back to top button